22.05.2019
Sdílet

Další úspěch v rámci skupiny ZFP GROUP
ZFP realitní fond získal 1. místo v kategorii Výkonnost retailových fondů v soutěži TOP realitní fondy, kterou vyhlásily Hospodářské noviny za rok 2018

Nejvyšší ocenění v prestižním žebříčku výkonnosti retailových fondů českého trhu za rok 2018, kdy ZFP realitní fond dosáhl zhodnocení 8,95%, mu udělila redakce Hospodářských novin 20. května 2019 v Praze. 
 

ZFP realitní fond byl založen v roce 2013. Tehdy jsme vsadili na, v té době poměrně inovativní, spojení vysoce profesionální správy realitního fondu prostřednictvím společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., s profesionálním distribučním kanálem společnosti ZFP akademie, a.s. Získání více než 7 miliard Kč majetku za necelých 6 let je podloženo především důvěrou klientů. 

Když jsem přemýšlela, proč je tak enormní zájem o nemovitostní fondy, vzala jsem si na pomoc synonyma slova reality, což jsou slova skutečnost a nemovitý majetek. Možná právě zde se nachází to tajemství zájmu a důvěry v tento finanční produkt. Klienti v dnešním virtuálním světě mají nakonec prostě rádi skutečné věci, na které si mohou sáhnout. A jistě mi dáte za pravdu, že na naše kvalitní nemovitosti si opravdu sáhnout mohou. 

Další významnou skutečností, kterou si budujeme důvěru klientů je síla filozofie ZFP, vzdělávat občany ve financích. Naši klienti totiž vědí, kam investují a proč investují, což je naší nespornou přidanou hodnotou, která přináší výsledky.

Stejnou filozofií se řídíme i v dalších činnostech a nově vznikajících byznysech skupiny ZFP GROUP. Od roku 2017 tak vznikly úspěšné projekty jako ZFP Gold, ZFP Reality nebo z poslední doby dynamicky se rozvíjející společnost ZFP Energy. 

Před skupinou ZFP GROUP stojí další smělé cíle. A protože vždy bude platit, že nové příležitosti nabízíme našim finančně vzdělaným klientům, jsme přesvědčeni, že budou rovněž úspěšné.
 

                                                                                                         Ing. Mgr. Dita Kaňová
 
Předsedkyně Dozorčí rady ZFP Investments
Členka představenstva ZFP GROUP