Ať už řádí zloděj nebo živly, ochrání vás dobré pojištění


O astronomických cenách nemovitostí a vysokých úrokových sazbách hypoték slýcháme téměř každý den. Zatímco ceny rostou, mnoho majitelů nemovitostí své pojištění vůbec neřeší. V případě pojistné události jsou pak nemile překvapeni, když z pojišťovny nedostanou dostatek financí na opravu. To však ale zpravidla není chyba pojišťoven.

 

Pojištění není dobré podceňovat

Pojistná částka u pojištění nemovitosti by měla pokrýt totální škodu. Částka musí být nastavena v takové výši, aby se za ni dal nakoupit kompletní materiál a rovněž zaplatit firma, která by nemovitost zvládla postavit „na klíč“ ve stejném rozsahu, typově i velikostně, jako byla před pojistnou událostí. To znamená, že u udržovaného domu se nepočítá s opotřebením a opravy probíhají v rozsahu nových cen. Platí to při částečných i totální škodách, jako například při tornádu.

V souvislosti s tím, jak se vyvíjí ceny stavebních materiálů a práce, se pochopitelně mění i částka, za kterou se dá nový dům postavit. Zejména v posledních letech jsou tyto změny cen velmi markantní. S tím však souvisí také to, že bychom měli každý rok pojistné částky v rámci pojištění upravovat.

 

Na první pohled dostatečné krytí může být nedostatečné

Důležité je také to, že pokud by na nemovitosti nastala částečná škoda, na kterou by nám pojistná částka zdánlivě dostačovala, může pojišťovna zkoumat, zda nemovitost není tzv. podpojištěná.

Příkladem, pokud budeme mít dům pojištěný na 5 milionů a stala by se škoda za 4 miliony, tak se na první pohled může zdát, že je vše v pořádku. Bude-li však v době škody cena na znovupořízení celého domu 10 milionů, měli jsme nemovitost přesně o 50 % podpojištěnou. Tedy místo 4 milionů dostaneme od pojišťovny miliony 2. Pro zbývající 2 miliony bychom museli sáhnout do úspor nebo řešit úvěr.
 


Zdroj: Adobe Stock
 

Tornádo na Moravě prověřilo kvalitu pojistných smluv

Pokus o „šetření“ v tomto směru se opravdu nevyplácí. Zatímco s pravidelnými platbami za bydlení typu nájem, energie nebo fond oprav počítáme a máme tomu přizpůsobené finance v domácnosti, na aktualizaci pojištění domu si málokdo vzpomene. Pokud však chci na pojištění přece jen ušetřit, pak než snižovat pojistné částky je vhodnější zvolit na smlouvě větší spoluúčast. Rozhodně je lepší při vzniklé škodě zaplatit 20 tisíc než několik set tisíc nevhodně zvolenou pojistnou částkou.

Smutné na tom celém je, že pravý stav věcí odhalí až případná katastrofa. Z nedávných zkušeností víme, že kdykoli mohou přijít požáry či povodně. Nově jsme se setkali i s řáděním tornáda na Moravě. Pak tu jsou škody, které nejsou neobvyklé – vodovodní škody, vichřice, případně řádění zlodějů či vandalů.

 

Pořízení vlastního bydlení bývá většinou tou nejdražší investicí v životě

Nejenom tyto živelné škody však mohou být velice zásadní, a to jak svým rozsahem, tak především finančním dopadem do rodinného rozpočtu a úspor. Vzhledem k tomu, jak velikou investicí pro člověka pořízení domu je, je až nepochopitelné, jak málo pozornosti aktuálnímu stavu pojistných smluv pojištění domu a domácnosti věnujeme.

 

Ne každá smlouva kryje všechna rizika

V pojistných smlouvách je dobré si nad rámec pojistné částky zkontrolovat i to, jaká rizika máme pojištěná. V základu mívají pojišťovny kryté škody jako požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětu. Jako příplatková však mohou být pojištění zemětřesení, vichřice, tíhy sněhu, námrazy a vodovodních škod. Na pokrytí rizik v podobě odcizení, vandalismu, zkratu či přepětí si téměř vždy musíme vybrat některou z vyšších verzí pojištění, které pojišťovny nabízí.

Důležité je také rozlišovat pojištění domu a pojištění domácnosti. Pojištěním domu máme kryty konstrukce pevně spojené se zemí a technické zázemí, které slouží k chodu domu, jako je např. vzduchotechnika, fotovoltaika či zabezpečovací technika. Domácností je myšleno vnitřní vybavení domu, tedy elektronika, nábytek, oblečení, nádobí, obrazy, koberce, sportovní náčiní a jiné.
 

 

Zdroj: Adobe Stock
 

Pojištěním můžeme krýt i další škody

Do pojištění domu a domácnosti je možné přidat i pojištění odpovědnosti. Je to stejně důležité jako pojištění domu. Na rozdíl od pojištění domu však u škod způsobených třetí osobě nedokážeme jasně určit, jak velkou maximální škodu můžeme způsobit. Pojištění kryje jak škody na cizí věci, tak škody na zdraví. Jako příklad škod můžeme uvést shozený regál v obchodě, náraz do někoho na lyžích či kole nebo rozlití červeného vína na návštěvě. Pojištění se zpravidla nevztahuje jenom na Českou republiku, ale platí i na území Evropy. Dobrou zprávou je, že tyto škody naštěstí nebývají tak časté. Když se však stanou, je rozhodně lepší být zajištěný.

Jsme si tedy opravdu jisti tím, že máme všichni dobře pojištěné nejen naše domovy?

Ing. Philip Regueyra
Specialista na úvěry, hypotéky a majetkové pojištění, Brno