Přichází DIP aneb nová éra v zajištění se na důchod

Vstoupili jsme do éry inovace ve světě důchodového spoření. S příchodem Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP) se otevírá nová kapitola v možnostech finančního plánování a zabezpečení na stáří. Jak tento produkt mění paradigma spoření a jaké výhody a možnosti přináší? To se dočtete v tomto článku.

Dva usmívající se důchodci na turistice na horách

Nová éra zajištění se na důchod, Foto Adobe Stock

Co je to DIP?

Dlouhodobý Investiční Produkt (DIP) představuje inovativní nástroj pro tvorbu individuálních rezerv na důchod prostřednictvím investic. Spuštěn od 1. ledna 2024, DIP reaguje na potřeby moderního finančního trhu a podporuje klienty ve snaze zajistit si finanční stabilitu v důchodu. Jde o alternativu k produktům III. důchodového pilíře (tj. doplňkové důchodové spoření a investiční životní pojištění), která klientům přináší širokou paletu investičních možností a umožňuje aktivní řízení finančního portfolia.

Dva usmívající se důchodci v lese dívající se do dálky
Vzhlížení k lepším zítřkům, Foto Adobe Stock

Daňová úspora a zaměstnavatelské příspěvky

DIP přináší daňové výhody, které mohou výrazně ulehčit břemeno finančního zajištění na stáří. Klienti mohou odečíst až 48 000 Kč ročně od základu daně z příjmů a získat tak daňové úlevy. Zaměstnavatelé navíc mohou přispívat na DIP až do výše 50 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance, což může být značným motivačním faktorem pro dlouhodobé investování a zároveň to přispívá k dalšímu růstu investičního portfolia, které je určené k zajištění se na důchod.

Pravidla a podmínky

Dlouhodobý Investiční Produkt (DIP) je doprovázen specifickými pravidly a podmínkami, která klienti musí dodržovat. Jedno z klíčových pravidel je pravidlo 120/60, které stanovuje minimální dobu investice a věk, ve kterém lze peněžní prostředky vybrat. Podle tohoto pravidla je nutné investovat minimálně 10 let a současně je možné vybírat peníze nejdříve ve věku 60 let.

Předčasný výběr prostředků před dosažením věku 60 let nebo před uplynutím 10 let od sjednání smlouvy vede k zániku DIPu. Toto pravidlo má za cíl zajistit dlouhodobý charakter investice a minimalizovat riziko spekulativních pohybů na trhu.

Je důležité si uvědomit, že v případě porušení pravidla 120/60 může dojít k ztrátě daňových výhod a k nutnosti vrátit veškeré čerpané daňové úspory za posledních až 10 let. Klienti jsou také povinni každý rok poskytnout potvrzení pro daňové účely, které vystavuje poskytovatel DIP. Dodržování pravidel a podmínek je klíčové pro zachování výhod a bezpečnosti investice do DIPu.

Rozmanité investiční možnosti

Jedním z klíčových lákadel DIPu je jeho široká škála investičních možností. Klienti mohou vkládat peníze do různých produktů, a to například do:

  • peněžních prostředků (hotovosti),

  • investičních cenných papírů (např. akcií, ETF, dluhopisů a dalších cenných papírů obchodovaných na burze),

  • dluhopisů a obdobných cenných papírů jejichž emitentem je členský stát Evropské unie nebo centrální banka takového státu,

  • cenných papírů kolektivního investování (např. podílových fondů),

  • derivátů, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku v rámci DIP.

V rámci DIP není možné investovat do např. nedostatečně regulovaných firemních dluhopisů nebo kryptoměn a dalších alternativních investic.

Grafy investičních portfolií a člověk ukazují je na tabletu
Mnoho možností, do čeho investovat, Foto Adobe Stock

Flexibilita a bezpečnost

DIP nabízí klientům flexibilitu v možnosti vlastnit více DIPů u různých poskytovatelů nebo i v rámci jednoho poskytovatele. Je však důležité si uvědomit, že DIP mohou poskytovat pouze regulované subjekty, což zajišťuje vyšší úroveň ochrany a bezpečnosti pro investory.

Závěr

DIP přináší nové možnosti pro dlouhodobé investování a zajištění na stáří. S daňovými výhodami, širokými investičními možnostmi a flexibilitou se stává atraktivní volbou pro ty, kteří chtějí aktivně řídit svoji finanční budoucnost. Jestliže hledáte způsob, jak si zajistit pohodlný a bezstarostný důchod, DIP by mohl být právě tím správným nástrojem pro vás.

Mgr. Radim Klimek
Marketingový specialista, Brno