Jak ZFP již 28 let mění životy k lepšímu a nehodlá v tom přestat

Vstupujeme do světa, kde je finanční gramotnost klíčem k úspěšné budoucnosti. Společnost ZFP působí na poli finančního vzdělávání již 28 let a nyní se zaměřuje nejen na dospělé, ale také na vzdělávání dětí ve školách. Naše poslání je jasné, a to že „Vzděláním vytváříme cestu k finanční svobodě.“ Na této cestě nás provází hodnoty, jako je odpovědnost, partnerství, úspěch a nadšení. A naše vize? „Každá rodina si zaslouží finanční vzdělání a zajištěnou budoucnost.“ To vše jsme si společně určili na Konferenci s názvem Vize a strategie 2033, která proběhla v brněnském SONO Centru. Přečtěte si, jak to celé probíhalo a jak pracujeme na tom, aby se tyto stanoviska staly skutečností.

Manželé Poliakovi na pódiu hovořící k lidem v sále

Měníme lidem životy k lepšímu již 28 let, Foto autor

Vzdělávání je klíč k finanční svobodě

Vzděláváním vytváříme cestu k finanční svobodě. Chceme, aby lidé měli možnost se dozvědět, jak efektivně spravovat své peníze, investovat a plánovat svou finanční budoucnost. Tato znalost může udělat obrovský rozdíl v životě každého jednotlivce a rodiny.

každá rodina si zaslouží finanční vzdělání a zajištěnou budoucnost

Náš sen je vidět každou rodinu, která má přístup k finančnímu vzdělání, že si s jistotou dokáže naplánovat svoji budoucnost. Věříme, že právě vzdělání je klíčem k dosažení této vize, a proto se ji denně snažíme proměňovat v realitu tím, že pravidelně pořádáme vzdělávací semináře napříč celou Českou republikou, a to prakticky bez přestávky již téměř celé tři dekády.
 

SONO Centrum Brno a v něm publikum při potlesku

Každý by měl umět rozumět svým financím, Foto autor

hodnoty, které nás vedou

Naše hodnoty jsou srdcem naší společnosti. Odpovědnost znamená, že si uvědomujeme důležitost naší role ve finančním vzdělávání, kterou se snažíme brát velmi zodpovědně. Partnerství je klíčem k úspěchu, proto spolupracujeme s různými organizacemi, školami a firmami, abychom dosáhli co nejširšího publika. Úspěch je naším cílem a nadšení je naším hnacím motorem. Věříme, že vzdělávání by mělo být, kromě toho že vám poskytne určité know-how, taky inspirativní a zábavné.
 

Michal Poliak a Vladimír Poliak předávají šek na 100 000 Kč hiporehabilitačnímu centru

Máme jasně stanovenou vizi a strategii, Foto autor

potenciál 4,8 milionů domácností

Náš potenciál je stále ohromný. Víme, že napříč české společnosti je stále 4,8 milionů domácností, které mohou těžit z finančního vzdělání. S každým, kdo se rozhodne investovat do svého finančního vzdělání, se rozšiřuje i náš vliv. Každý jednotlivec či rodina, která se stane finančně gramotnější, přispívá k posílení naší veřejnosti jako celku.
 

Roman Ondruš stojící uprostřed pódia a přednášející k divákům

Každá rodina si zaslouží finanční vzdělání, Foto autor

vzdělávání pro budoucí generace

Vědomosti o financích jsou nezbytné pro každou rodinu a jednotlivce, pokud chceme dosáhnout finanční svobody a zajištěné budoucnosti. Právě tohoto cíle se snažíme dosáhnout již 28 let ve společnosti ZFP. Nejsme však jenom firma, které se zabývá pouze finančním vzdělávání pro dospělé. V posledních letech jsme rozšířili své působení i do škol a snažíme se pomoci rozvíjet mladé talenty.
 

Manželé Poliakovi na pódiu hovořící k lidem v sále
Vzděláváme ve financích již 28 let, Foto autor

společně na cestě ke svobodě

Nikdy nebyl lepší čas investovat do finančního vzdělávání. Díky technologickému pokroku a internetu máme přístup k obrovskému množství zdrojů a informací, ale na druhou stranu také víme, že to občas již bývá přehlcené či matoucí. Proto jsme tu my, abychom vám pomohli najít cestu a poskytli strukturované a spolehlivé informace, po kterých nebudete muset složitě pátrat.
 

Ředitelé ZFP stvrzují svým podpisem vizi ZFP GROUP

My všichni stojíme za jednou společnou vizí, Foto autor

Mgr. Radim Klimek
Marketingový specialista, Brno