Miroslav Samaš
obchodník
Nový Dům
ZFP Group
Martin Charvát
obchodník
Řevničov
ZFP Group