Dokumenty k valné hromadě per rollam společnosti ZFP GROUP, a.s., zahájení hlasování dne 20.04.2021

 

Dokumenty k valné hromadě per rollam společnosti ZFP GROUP, a.s., zahájení hlasování dne 01.06.2021